Limträ

Limträ är det ultimata byggmaterialet för stommen till ditt uterum

Limträbalkar är rakare och har betydligt bättre hållfasthet än vanligt virke. Samtliga limträbalkar beställs
millimeterkapade för att minimera onödigt spill.

Nedan följer en liten dimensioneringshjälp. Förutsättningarna för denna är pulpettak med kanalplast och snözon 1.
Dimensioneringen är efter byggares rekommendationer och Glas In tar ej ansvar för detta.

Utan mittstolpe (upp till 6x4m)

Takstolar: 42×180
Bärlina:
Längd <4m – 56×225
Längd<5m – 56×270
Längd<6m – 90×315
Stolpar: 115×115 Dimensioner
42 x 180
42 x 225
56 x 225
56 x 270
66 x 315
90 x 180
90 x 225
90 x 270
90 x 315
90 x 405
115 x 225
115 x 315
115 x 405
115 x 495
115 x 630
90 x 90
115 x 115

Med mittstolpe (upp till 7x4m)

Takstolar: 42×180
Bärlina: 42×180
Stolpar: 115×115C/C-MÅTT
Måtten från centrum till centrum på takstolarna16mm kanalplast:
1 015 alt. 1 235 mm

32 & 40mm kanalplast:
1 235 mm

 

Moelven logotyp