Tillsammans för en bättre miljö

Vi värnar om miljön och jobbar aktivt för att minska vårt klimatutsläpp. Vi jobbar närproducerat för en bättre miljö och kvalité.

Närproducerade glaspartier för miljön och kvaliteten

Vårt miljöarbete

Glas In arbetar kontinuerligt för att ha en så hållbar produktion som möjligt, utan att påverka kvaliteten.Vi arbetar aktivt för att minska vår klimatpåverkan både i produktionen, och vid transport. Alla våra partier produceras i Sverige.

Vad innebär vårt arbete

Närproducerat

Bättre kvalité

Mindre utsläpp