Skötselanvisningar

Aluminiumprofiler

Miljövänlig användning av t ex såpa, handdiskmedel eller bara vanligt vatten kan räcka för att rengöra anodiserade aluminiumprofiler. Starka rengöringsmedel eller slipmedel får ej användas. Viktigt är också att aluminiumprofiler ej får komma i kontakt med fuktig eller nylagd cement eller murbruk, eftersom dessa material innehåller kalk och är alkaliska i vått tillstånd.

Pulverlackerade ytor

Det rekommenderas att pulverlackerade ytor rengörs med ett icke nötande tvättredskap. För rengöringen lämpar sig vanliga rengöringsmedel med ett pH-värde mellan 5 och 9. Rengöringsmedlen får inte innehålla nötande medel eller lösningsmedel. Mekanisk tvätt som innefattar borstning kan skada färgytan. Efter rengöringen sköljs färgytan med riklig mängd vatten och torkas därefter omsorgsfullt. Rengöringsmedlets lämplighet måste kontrolleras när ytorna som ska rengöras är målade med specialkulörer, såsom textur- och struktureffekter eller metallkulörer.

Isolerglas

Våra isolerglas kan i allt väsentligt rengöras som vanligt glas. Använd vanliga fönstertvättmedel, rikligt med vatten och mjuk, luddfri trasa, eller gummiskrapa.

Använd aldrig skarpa metallföremål eller stålull för att skrapa bort hårt sittande smuts.