Skötselanvisningar

Aluminiumprofiler

Miljövänlig användning av t ex såpa, handdiskmedel eller bara vanligt vatten kan räcka för att rengöra anodiserade aluminiumprofiler. Starka rengöringsmedel eller slipmedel får ej användas. Viktigt är också att aluminiumprofiler ej får komma i kontakt med fuktig eller nylagd cement eller murbruk, eftersom dessa material innehåller kalk och är alkaliska i vått tillstånd.

 

Pulverlackerade ytor

Det rekommenderas att pulverlackerade ytor rengörs med ett icke nötande tvättredskap. För rengöringen lämpar sig vanliga rengöringsmedel med ett pH-värde mellan 5 och 9. Rengöringsmedlen får inte innehålla nötande medel eller lösningsmedel. Mekanisk tvätt som innefattar borstning kan skada färgytan. Efter rengöringen sköljs färgytan med riklig mängd vatten och torkas därefter omsorgsfullt. Rengöringsmedlets lämplighet måste kontrolleras när ytorna som ska rengöras är målade med specialkulörer, såsom textur- och struktureffekter eller metallkulörer.

Isolerglas

Våra isolerglas kan i allt väsentligt rengöras som vanligt glas.  Använd vanliga fönstertvättmedel, rikligt med vatten och mjuk, luddfri trasa, eller gummiskrapa.

Använd aldrig skarpa metallföremål eller stålull för att skrapa bort hårt sittande smuts.

Värmesprickor i glas

Värmespänningar och sprickor i glas kan uppkomma om det uppstår temperaturskillnader mellan mitten och kanterna på ett glas.

Då den varmare delen av glaset utvidgas uppstår dragspänningar i den kallare del och sprickor kan uppstå. Temperaturskillnader kan uppkomma om en del av ett glas är skuggad eller kraftigt solbestrålad, solfilmer och persienner påverkar också. Värme från radiatorer, spisar eller andra värmekällor kan också orsaka värmesprickor. Sprickorna får alltid ett typiskt utseende och har sin början 90 grader mot glaskanten och kan övergå till flera sprickor längre ut på glasytan. Moderna isolerglas med låga U-värden och energiglas är extra känsliga och värmesprickor kan uppstå om föremål ställs nära eller emot glaset på insidan. Flera olika åtgärder kan vidtas för att minska risken för värmesprickor. Det enklaste är att använda härdade glas som tål betydligt större temperaturdifferenser än vanligt floatglas och lamellglas.

Undvik att använda mörka persienner/mörkläggningsgardiner. Detta kan ge upphov till hög värme, vilket kan leda till att glaset spricker. Monteras mörka persienner/mörkläggningsgardiner var noga med att det finns ordentligt utrymme (minst 50 mm) mellan persienn/mörkläggningsgardin och glaset. Persiennen/mörkläggningsgardinen ska alltid vara helt nersläppt eller helt uppdragen. Är persiennen/mörkläggningsgardinen nersläppt en bit, och solen ligger på, kan glaset spricka pga. de stora temperaturskillnader som kan uppkomma på glaset.

Reklamationer på glas

Reklamationer på glas sker enligt Svensk planglas förenings ” Riktlinjer för kvalitetsbedömning och reklamationshantering av planglas” . Se http://www.svenskplanglas.se/branschriktlinjer/