Värmesprickor i glas

Värmespänningar och sprickor i glas kan uppkomma om det uppstår temperaturskillnader mellan mitten och kanterna på ett glas.

Då den varmare delen av glaset utvidgas uppstår dragspänningar i den kallare del och sprickor kan uppstå. Temperaturskillnader kan uppkomma om en del av ett glas är skuggad eller kraftigt solbestrålad, solfilmer och persienner påverkar också. Värme från radiatorer, spisar eller andra värmekällor kan också orsaka värmesprickor. Sprickorna får alltid ett typiskt utseende och har sin början 90 grader mot glaskanten och kan övergå till flera sprickor längre ut på glasytan. Moderna isolerglas med låga U-värden och energiglas är extra känsliga och värmesprickor kan uppstå om föremål ställs nära eller emot glaset på insidan. Flera olika åtgärder kan vidtas för att minska risken för värmesprickor. Det enklaste är att använda härdade glas som tål betydligt större temperaturdifferenser än vanligt floatglas och lamellglas.

Undvik att använda mörka persienner/mörkläggningsgardiner. Detta kan ge upphov till hög värme, vilket kan leda till att glaset spricker. Monteras mörka persienner/mörkläggningsgardiner var noga med att det finns ordentligt utrymme (minst 50 mm) mellan persienn/mörkläggningsgardin och glaset. Persiennen/mörkläggningsgardinen ska alltid vara helt nersläppt eller helt uppdragen. Är persiennen/mörkläggningsgardinen nersläppt en bit, och solen ligger på, kan glaset spricka pga. de stora temperaturskillnader som kan uppkomma på glaset.